UP1589 UP1589Q UP1589QQKF Datasheets

Discussion in 'Schematic Khác' started by nguyenkhacha5, Dec 23, 2015.

 1. nguyenkhacha5

  nguyenkhacha5 Moderator

  Joined:
  Jul 4, 2015
  Likes Received:
  2,693
  UP1589QQKF.jpg.jpg
   
  MADEanom and quyenlaptop like this.
 2. Longman

  Longman New Member

  Joined:
  Mar 13, 2016
  Likes Received:
  0
  Looks like RT8239.
   
 3. htbang

  htbang New Member

  Joined:
  Sep 24, 2015
  Likes Received:
  1
  e đang gặp pan asus x451ca rev2.1 ,mà chết em IC này,con này chạy tương đương con nào a,và nếu mua mới bên a có không ak
   
 4. nguyenkhacha5

  nguyenkhacha5 Moderator

  Joined:
  Jul 4, 2015
  Likes Received:
  2,693
  Mar 30, 2016 Last edited: Mar 30, 2016 #4
  MADEanom likes this.
 5. milka1990

  milka1990 New Member

  Joined:
  Mar 30, 2016
  Likes Received:
  0
  luts me tach me
   
 6. Rian

  Rian New Member

  Joined:
  Feb 12, 2016
  Likes Received:
  1
  thanks...
   
 7. amir azhar lamude

  amir azhar lamude New Member

  Joined:
  Jul 22, 2016
  Likes Received:
  0
  thanx
   
 8. datnb

  datnb New Member

  Joined:
  Mar 23, 2016
  Likes Received:
  0
  CÁI MAIN X451CA CỦA E BỊ TỤT ÁP CHỔ 5VO XUỐNG CÒN 2V9 ->KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI HƯ CON IC NÀY KHÔNG. CÁC A GIÚP ĐỞ VỚI, TIẾP THEO E PHẢI KIỂM TRA THẾ NÀO :(
   
 9. gobay

  gobay New Member

  Joined:
  Oct 2, 2017
  Likes Received:
  0
  Test....img
   
 10. Ayatullah mustamin

  Ayatullah mustamin New Member

  Joined:
  Jan 26, 2018
  Likes Received:
  0
  Thanks
   
 11. Jamesbip

  Jamesbip Member

  Joined:
  Oct 21, 2020
  Likes Received:
  0
  the biography of both Revatio and Viagra price for cialis [2] Atop the ruthlessness, Kenobi and Cody irradiated their men.
   
 12. Jamesgaulk

  Jamesgaulk New Member

  Joined:
  Feb 15, 2021
  Likes Received:
  0

Share This Page