sony HK6 ấm 3v,5v xin hướng dẫn tách chạm !!!

Discussion in 'Sony Vaio' started by culangsung1, Nov 28, 2017.

 1. culangsung1

  culangsung1 Member

  Joined:
  Aug 6, 2016
  Likes Received:
  11
  nhận em sony HK6 ăn dòng 0.04a sờ ấm 3v,5v áp ở các cuộn dây PL216 = 3.2V , PL217 = 5v sụp chỉ còn 2.1V,đã thay 4 fet , tụ lọc các tụ lí nhí gần IC cũng đã thay IC không thay đổi !! các áp TPS51427A (vin=18.5v , LDO =5v , en_ldo = 11.5v , ref3 = 3.2v , vcc = 5v , ton = 0v, ref = 2v , en1,2 = 0v) xin ae hướng dẫn ! thanks all
   

  Attached Files:

 2. NguyenCuong1209

  NguyenCuong1209 New Member

  Joined:
  Dec 10, 2015
  Likes Received:
  0
  Đo xem có chạm sau cuộn dây PL217 không !!!
   
 3. culangsung1

  culangsung1 Member

  Joined:
  Aug 6, 2016
  Likes Received:
  11
  ok roi a oi thansk !!!
   
 4. NguyenCuong1209

  NguyenCuong1209 New Member

  Joined:
  Dec 10, 2015
  Likes Received:
  0
  Ok mà không thấy nói nguyên nhân nhỉ ???
   
 5. culangsung1

  culangsung1 Member

  Joined:
  Aug 6, 2016
  Likes Received:
  11
  thay toi ic thu 3 moi chay :( !!
   

Share This Page