Quy Trình sữa chữa sau khi có PLT_RST#

Discussion in 'DELL' started by phulam2005, Mar 19, 2016.

 1. phulam2005

  phulam2005 Active Member

  Joined:
  Dec 6, 2015
  Likes Received:
  30
  Xin chào anh em trên diễn đàn. Do kiến thực hạn chế nên mình muốn hỏi các bước kiểm tra ( đường tín hiệu), sau khi đã có PLT_RST# trên main core I và core 2. Xin cảm ơn rất nhiều
   
 2. phulam2005

  phulam2005 Active Member

  Joined:
  Dec 6, 2015
  Likes Received:
  30
  Ai ghe qua cho ít ý kiến
   
 3. phulam2005

  phulam2005 Active Member

  Joined:
  Dec 6, 2015
  Likes Received:
  30
  Hỏi nhiệt tình
   
 4. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,039
  Bios và giao tiếp giữ các khối.
   
 5. phulam2005

  phulam2005 Active Member

  Joined:
  Dec 6, 2015
  Likes Received:
  30
  Cảm ơn admin. Giao tiếp thì nhiều vấn đề!!!!!!
   

Share This Page