Phân tích nguồn đầu vào HP DV 6000 - 9000 AMD

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by Admin, Jul 12, 2015.

 1. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,039
  1.jpg
  Nguồn đầu vào từ Adapter qua CN17 đi qua 2 cuộn lọc nhiễu PL10 và PL11 và tụ lọc để lọc bớt xung nhiễu và điện xoay chiều lúc này điện áp từ Adapter đổi thành VA1 điện áp VA1 đi qua hai cực của diode PD3 ( chống ngược dòng, cắm sai dây) và vào chân S của Mosfet thuận PQ1, chờ lệnh từ chân G (chân số 4) để đưa điện áp sang chân D của PQ1( để PQ1 dẫn thì điện áp chân G phải thấp hơn chân S).

  Chân S của PQ52 phải có điện áp ở mức cao (vì là mosfet ngược) sẽ dẫn điện áp từ chân D đổ xuống mass tương đương với điện áp chân số 4 của PQ1 sẽ có mức áp thấp. Vậy để cho PQ52 dẫn thì ACOK phải có điện áp ở mức cao.
  2.jpg
  IC sạc pin Max8724 được tích hợp sẵn mạch nhận dạng đầu vào Adapter (là một mạch so sánh).

  Điện áp chuẩn được lấy từ VDIN, điện áp này có mức áp cố định là 2,048v.

  3.jpg
  Tín hiệu VA1 đi qua Diode PD9 đổi thành điện Áp VDCIN cấp vào chân số 1 của IC Max8724 và tạo mức áp chuẩn 2,048 để so sánh. Điện áp so sánh được cấp vào chân số 10 của IC Max8724.

  4.jpg
  Tín hiệu AV1 đi qua diode PD11 tạo thành điện áp ADV. Điện áp này đi cầu phân áp PR88 và PR173 cấp điện áp vào chân số 10 của Max8724.

  Giả sử điên áp Adapter là 19v thì điện áp này được tính theo công thức: (10*19v)/(10+75)=2,54v
  Điện áp tại chân số 10 = 2,54v > 2,048 sẽ cho ra điện áp tại chân số 11=0v ( vì tín hiệu có dấu gạch trên đầu, # là thấp) sẽ tạo ra tín hiệu ACOK# =0v.
  5.jpg

  ACOK# =0v đi vào chân số 2 của bóng thuận sẽ có mức áp thấp tạo dòng đổ bão hòa lớn nhất từ chân số 1 sang chân số 3 = 5,4v thành tín hiệu ACOK mất #
  6.jpg
  Đồng thời điện áp 5,4v từ chân số 3 đi qua cầu phân áp PR178 và PR177 tạo tín hiệu ACIN=3,24v báo về chân số 43 của IC SIO cho biết máy đang dùng Adapter cho biết máy đang dùng Adapter

  7.jpg

  Điện áp tại chân số 3 của PQ50 lấy từ chân số 2 của Max8724 từ một mạch ổn áp tuyến tính nằm trong IC này, điện áp này có mức áp cố định là 5,4v.

  Điện áp ACOK# mức thấp đổi thành ACOK có mức cao 5,4v kích vào chân G của Mosfet PQ52 làm mosfet này dẫn và điện áp chân số 4 PQ1 =0v mosfet này dẫn và cho điện áp sang chân D và đi tới điện trở gánh PR142 thành B+ cấp cho toàn máy.

  Ngược lại nếu điện áp vào không đủ thì chân số 11 của Max8724 sẽ cho ra điện áp ở mức cao và làm PQ50 ngưng dẫn, dẫn đến PQ52 ngưng dẫn và chân số 4 của PQ1 có mức áp cao sẽ ngưng dẫn và không có điện áp B+.

  8.jpg

  Chiều từ Pin đi PQ4 và nằm sẵn tại chân D 10,8v chân S của PQ4 có điện áp 19v từ nguồn PWR_SRC, khi máy dùng Adapter thì phải ngắt nguồn từ pin.

  Điện áp 19v 0VA1 đi qua PQ5 từ chân 1 dẫn sang chân 3 (do PQ5 là bóng thuận nên khi chân 2 thấp thì dẫn bão hòa, chân 2 của PQ5 thấp khi chân 4 của PQ1 thấp) kích vào chân số 4 của PQ4 làm mosfet này không dẫn ngược từ 19v sang 10,8v.

  Khi ngắt nguồn từ Adapter chân ACIN của SIO có mức áp thấp lúc này máy sẽ hiểu là dùng nguồn từ PIN (10,8v).

  9.jpg  Bảo vệ quá dòng bằng điện trở gánh PR142 (0,02v/20A), ví dụ dùng Adapter 4,7A điện 19v đi PR142 sụt áp 0,047v tới chân số 26, 27 của IC sạc và báo về SIO qua chân 28 SYS_I=0,047x20 lần, báo về chân số 74 của SIO để ngưng sạc pin.
   

  Attached Files:

  • 8.jpg
   8.jpg
   File size:
   1.9 MB
   Views:
   44

Share This Page