Phân tích mạch sạc Pin HP DV4 - CQ40 - CQ45

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by Admin, Jul 12, 2015.

 1. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,039
  Sau đây là phân tích mạch Pin HP DV4 – CQ4 – CQ45[​IMG]


  1 CHAGEN Cho phép sạc khi chân này có mức thấp
  2 CAN Nối đền đầu âm của điện trở cảm biến dòng từ Adapter
  3 ACP Nối đền đầu dương của điện trở cảm biến dòng từ Adapter
  4 LPMD Low Power Mode Detect – Dòng điện áp mức thấp, chân này phát hiệu điện áp vào dưới mức cho phép thì dừng sạc
  5 ACDET Dò điện áp vào, chân này nhận biết có nguồn AC tốt
  6 ACSET Thiết lập dòng đầu vào co Adapter, chân này được điều khiển từ ICSIO
  7 LPREF Low Power Ref chân thiết lập mức điện áp thấp cho phép mạch sạc hoạt động
  8 IADSPL Chân kích hoạt tính năng đi vào chế độ nghỉ khi phát hiện không có Adapter
  9 AGND Mass của mạch Analog
  10 VREF Điện áp chuẩn 3,3v tạo ra dùng vào việc phát hiện mức điện áp đầu vào
  11 ADAC Thiết lập điện áp tham chiếu đầu vào
  12 AVDJ Chân điều khiển điện áp sạc, chân này nhận lệnh VCTRL từ SIO tới
  13 EXTPWR Chân báo có nguồn VIN từ Apdater, khi đủ nguồn chân này có mức thấp.
  14 ISYNSET Đấu qua trở thoát mass
  15 IADAPT Chân báo dòng sạc vào PIN và báo về SIO
  16 SRET Điều khiển dòng sạc vào pin từ SIO
  17 BAT Chân nối với điện áp BATT của PIN
  18 SRN Chân nối với đầu âm của cảm biến dòng sạc
  19 SRP Chân nối với đầu dương của cảm biến dòng sạc
  20 CELLS Chân thay đổi CELL của PIN, mức thấp ứng với 3 CELL, mức cao ứng với 4CELL tín hiệu này lấy từ PIN
  21 DPMDET Quản lý nguồn động
  22 PGND Chân Mass
  23 LODRV Chân dao động điều khiển mosfet dưới
  24 REGN Chân lấy ra điện áp 6v cấp cho chân BTST
  25 PH Chân kết nối đến điểm giữa của hai đèn công suất
  26 HIDRV Chân dao động điều khiển đèn mosfet trên
  27 BTST Chân tăng điện áp
  28 PVCC Chân nguồn cung cấp điện áp VIN


  [​IMG]


  Khi điện áp VIN > 17,8v thì điểm giữa hai trở PQ131 và PR135 có điện áp >1,24v lúc đó điện áp ngõ vào chân 3 lớn hơn điện áp chân 2 của IC PU102A làm điện áp ra có mức cao.

  Nếu lệnh FSTCHG từ IC điều khiển có mức cao thì đèn PQ113 dẫn làm tín hiệu FSTCHG# có mức thấp.

  Cùng lúc chân G đèn PQ112 có mức cao với chân S có mức thấp nên đèn PQ112 dẫn làm lệnh CHGEN# có mức thấp, điện áp này điều khiển vào chân 1 của IC sạc PIN BQ24740 và cho phép mạch sạc PIN hoạt động.


  [​IMG]


  Sau khi lệnh CHRGEN# ở mức thấp cho phép mạch sạc hoạt động, IC sạc đã sẵn sàng hoạt động, tuy nhiên mạch còn phụ thuộc vào các lệnh điều khiển từ IC KH926.

  Từ chân PIN báo về IC điều khiển thông qua các chân SMB_EC_DA1, SMB_EC_CL1 cho biết dung lượng của PIN, chân BATT_TEMP cho biết nhiệt độ của PIN.

  IC KB926 sẽ phân tích rồi cho ra các tín hiệu điều khiển đưa sang IC dao động sạc BQ24740.

  Lệnh VCRT sẽ điều khiển cho mạch sạc hoạt động, nâng điện áp sạc lên cao hơn điện áp VBAT để tạo ra dòng điện sạc vào trong PIN.

  Dòng sạc vào PIN được theo dõi thông qua điện trở cảm biến rồi báo về IC KB926 thông qua chân IADAPT ở BQ24740 và ADPI ở KB926.

  IC KB926 phân tích dòng sạc rồi điều chỉnh dòng sạc qua lệnh IREF ở IC KB926 và SRSET ở BQ24740, đồng thời cũng điều khiển IC sạc tín hiệu thiết lập ngưỡng dòng điện tối đa để sẽ ngắt đường Adapter để bảo vệ Adapter không bị quá tải khi hoạt động ở chế độ vừa chạy vừa sạc PIN.

  Nếu Adapter thấp hơn 17,8v thì CHRGEN# ở mức cao khi đó IC sạc sẽ không hoạt động.

  Nếu chân FSTCH (89) của IC KB926 ở mức thấp thì lệnh CHRGEN# ở mức cao và IC sạc cũng không hoạt động.

  * Hiện tượng – Máy sạc không vào điện mà phải sử dụng nguồn Adapter, ngắt Adapter máy sập nguồn:

  – Hỏng PIN hoặc mạch sạc PIN

  – Hỏng đường điện áp từ PIN vào máy

  Thay PIN khác cùng loại được sạc đầy từ máy khác để kiểm tra PIN (kiểm tra đèn PQ102).

  [​IMG]


  Nguồn vào Adapter bị yếu thấp hơn 17,8v thì máy vẫn hoạt động bình thường nhưng mạch sạc lại không hoạt động vì lệnh chân số 1 IC sạc CHRGEN# có mức cao không cho phép mạch sạc hoạt động.

  Kiểm tra chân số 1 của IC sạc BQ24740 phải có mức thấp là 0v thì IC mới hoạt động, nếu chân này 3v thì kiểm tra lại Adapter xem có đủ điện 17,8v hay không

  Kiểm tra đèn PQ112 và PQ113.

  [​IMG]  Các Diode bảo vệ chân Data và Clock của PIN có thể bị chập, khi đó ROM của PIN sẽ không giao tiếp với IC KB926 và IC có thể nhầm là PIN hỏng và vô hiệu hóa mạch sạc.

  Chân IADSLP (8) của IC BQ24740 có mức thấp thì IC đi vào chế độ ngủ và mạch sạc không hoạt động. Mạch hoạt động thì chân này phải có 3v.

  Các đèn công suất PQ108 và PQ110 bị hỏng thì mạch sạc cũng không hoạt động.

  Cuối cùng đủ và điều kiện mà mạch sạc không hoạt động thì thay IC sạc BQ24740.
   
 2. mohamed said

  mohamed said Active Member

  Joined:
  Sep 28, 2015
  Likes Received:
  13
  goood work thankssssssssssssssssssssssssss
   

Share This Page