Phân tích mạch dò áp, bảo vệ quá nhiệt, mạch 3v5v máy HP DV4 CQ40 CQ45

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by Admin, Jul 12, 2015.

 1. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,039
  Mạch đầu vào AC
  Mạch đầu vào AC gồm hai mosfet thuận, PQ103 dẫn khi điện áp VIN >14v. Mạch sẽ ngắt khi ACOFF# ở mức thấp

  1.jpg

  Mạch dò áp

  Khi điện áp VIN qua cầu phân áp PR126 và PR133 ta thu được điện áp ở điểm giữa >1,24v, khi đó chân số 5 của IC PU102B sẽ lớn hơn áp chân 6, IC khuếch đại thuật toán sẽ cho ra ở chân 7 mức logic cao.

  Tín hiệu PACIN và ACIN các mức cao sẽ cho phép các nguồn cấp trước hoạt động để tạo ra điện áp 3v và 5v.

  Nếu điện áp VIN<14v thì đầu vào AC sẽ khóa lại đồng thời chân ACIN có mức thấp và nguồn đầu vào không hoạt động.


  2.jpg
  Khi CPU có nhiệt độ bình thường (-3-90 độ C), điện trở cảm biến nhiệt PH1 sẽ có trở kháng cao, khi đó điện áp chân 5 của IC khuếch đại thuật toán PU1B thấp hơn điện áp chân 6 nên điện áp ra chân 7 có mức thấp làm đèn PQ1 và PQ2 tắt, hai đèn này tắt sẽ làm hai lệnh ENTRIP1 và ENTRIP2 có mức cao, nguồn hoạt động bình thường.

  Khi CPU quá nhiệt < -3 và >90 độ C, cảm biết nhiệt PH1 giảm trị số, khi đó điện áp chân số 5 của IC PU1B tăng cao hơn chân số 6 làm chân số 7 có điện áp ở mức cao, điện áp này làm hai đèn PQ1 và PQ2 dẫn sẽ làm hai lệnh ENTRIP1 và ENTRIP2 có mức thấp. IC dao động 3v, 5v không hoạt động làm mất nguồn cấp trước.​

  3.jpg
  Mạch 3v-5v

  IC hoạt động tốt khi:

  - Có điện áp VIN tại chân số 16

  - Có 5v tại VREG5

  - Có 3,3v tại VREG3

  - Có 2v tại VREF

  Nếu thiếu 1 trong các đường điện trên thì IC hỏng

  Ngoài ra để IC hoạt động được cần có lệnh xung TONSEL và điện áp mức cao ở chân ENTRIP1 và ENTRIP2 (~3v)

  4.jpg

  Khi đủ các điều kiện IC dao động mới điều khiển xung vuông vào chân G của các cặp fet để tạo ra điện áp xung ở điểm giữa, điện áp này đi qua cuộn dây và tụ lọc thành điện áp 1 chiều DC 3v và 5v.
  Điện áp ra được duy trì dao động qua hai chân hồi tiếp duy trình dao động qua chân số 5 và số 2 VFB1 và VFB2
   
  thoifunny likes this.

Share This Page