Nguồn đầu vào DV4 CQ40 CQ 45

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by Admin, Jul 12, 2015.

 1. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,035
  Nguồn đầu vào VIN qua cầu phân áp PR 126 và PR133 = 19*10/(100+10) ~ 1,7v tại chân số 5 lớn hơn 1,24v tại chân số 6, chân 6 này được đảm bảo bằng diode zener cho ra đúng 1,24v. Chân 7 không nối xuống mass. Tín Hiệu PACIN được diode ghim áp 4,3v không bị đi xuống mass. Nếu điện áp vào từ Adapter quá thấp thì khi đi qua cầu phân áp sẽ < 1,24v và chân số 7 của IC so sánh này bị nối xuống mass và PACIN xuống mức thấp. 1.jpg

  Tín hiệu PACIN có mức cao điều khiển cho đèn PQ109 dẫn đồng thời PQ105 tắt làm đèn PQ104 tắt nên điện áp chân G đèn PQ103 có mức thấp làm đèn này dẫn (vì là đèn thuận). Điện áp VIN đi qua diode trong đèn PQ101 và tiếp dục đi qua đèn PQ103 chuyển thành B+ tạo ra nguồn đầu vào cung cấp cho các nguồn xung của máy.

  2.jpg

  Tín hiệu ACOFF# từ IC KB926 tới, nếu tín hiệu này có mức thấp thì đèn PQ109 và PQ107 tắt, điện áp chân G đèn PQ103 có mức cao nên tắt và ngắt nguồn VIN vào máy. Tín hiệu ACOFF xuất hiện khi pin được sạc đầy hoặc máy dùng nguồn từ PIN. 3.jpg
  Khi không sử dụng nguồn VIN từ Adapter thì điện áp từ chân PIN +BATT đi qua đèn PQ102 vào B+. Khi sử dụng đường VIN điện áp B+ cao hơn điện áp BATT nên diode trong đèn PQ102 lúc này phân cực ngược, đồng thời chân G của đèn PQ102 có mức cao nên đèn PQ102 tắt.

  Nếu lệnh ACOFF# từ IC KB926 có mức cao dẫn đến lệnh ACOFF# tại mạch đầu vào PIN có mức cao tại chân G đèn PQ106 dẫn làm chân G đèn PQ102 có mức thấp nên cho điện áp từ PIN qua đèn PQ102 và lúc này đèn PQ103 ở mạch đầu vào VIN tắt nên máy sử dụng nguồn từ PIN để hoạt động
   
 2. Nguyễn Văn Sang

  Nguyễn Văn Sang New Member

  Joined:
  Sep 28, 2016
  Likes Received:
  1
  ''chân 6 này được đảm bảo bằng diode zener cho ra đúng 1,24v."
  diot zener nào vậy admin, trên sơ đồ không thấy diode zener 1,24v
   
  vo van huan likes this.

Share This Page