Nguồn chờ HP DV 6000 -9000 AMD

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by Admin, Jul 12, 2015.

 1. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,039
  1.jpg
  Nguồn chờ cấp cho SIO và ROM nên để biết nguồn chờ ký hiệu là gì trên schematic các dòng máy chúng ta tìm tại SIO. Ta thấy main dùng lấy nguồn chờ từ mạch 3v-5v cấp trước. Đó nguồn 3VCPU từ cuộn dây PL7.
  2.jpg

  1. Cấp nguồn VIN vào chân số 20 của IC Max8734 và chân số 6 SHDN- phải ở mức thấp thì IC sẽ hoạt động ngay mạch ổn áp tuyến tính LDO nằm trong IC và cho điện áp 2v tại chân số 8 có 2V, chân số 25 3v_AL, chân số 18 5V_AL.
  2. Để khối nguồn này hoạt động thì phải có lệnh ON5 và ON3 chân số 3 và 4 lấy từ chân 18 của mạch ổn áp tuyến tính nằm trong IC 5V_AL.
  3. Lệnh TON lệnh phát xung cho mosfet hoạt động đang được kéo xuống mass bằng điện trở PR195 để chân này ở mức thấp nhất hoạt động trong tần số 200-500KHz.
  4. Khối Nguồn xung 3v, 5v hoạt động tạo ra điện áp 3VCPU là nguồn chờ cấp cho SIO và ROM.
   

Share This Page