IC nguồn thay thế được cho nhau

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by laptopvnfix, Mar 27, 2016.

 1. laptopvnfix

  laptopvnfix New Member

  Joined:
  Mar 24, 2016
  Likes Received:
  5
  IC 3V/5V SN608090 dùng chung với isl6237 và

  TPS 51427 , RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B các bạn ah.

  [​IMG]
  Tự học sửa chữa laptop
  [​IMG]

  I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được
  NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1: không thay thế được trên main Acer 5745G intel HM55, card rời, mình vừa check.
  Có bài mình copy sưu tầm trên mạng nhưng chưa kiểm chứng, bác nào làm rồi úp lên anh em chia sẻ kinh nghiệm nhé. Thanks:
  Bài copy trên mạng:
  SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B
  I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được."
  isl 6266 = isl 6262

  isl 62883 = isl 628823

  rt 8223 = rt 8205

  i/o ite 8502e = ite 8502e

  ite8512e

  ite8512e kxs= ite8512e kxo

  ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
  PM6686 = TPS17020


  UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=)

  Charger ISL88731=BQ24745

  1: RT8206B = ISL 62373
  2: MAX8734A = RT82032
  3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
  4: I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO
  KB3926QF D3= KB3926QF
  RT8205(A) = TPS51125%
  Ef=de 41j ------------------- rt8207lgqw
  cj=cl 40w ------------------- tps51125

  Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
  Table interchangeability multicontrollers1
  EC1 Replacement EC2 Platform

  Tps 51125a = rt8205bgqw và ck=cd c47

  RT8209A = FH=CG cu1
  RT8204C = H6=CH jox
  RT8205 = TPS51125
  SN10504 =SN0608098 RHBR
  max 8724 = max1908
  (EF= DE) = UP6163AG (1.5V)
  SN608090dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B
  I/OENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E,IT8502,IT8512 dùng chung được.
  Charger ISL88731=BQ24745


  1: RT8206B = ISL 6237
  2: MAX8734A = RT8203
  3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
  4: I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO
  KB3926QF D3= KB3926QF CO
  RT8205(A) = TPS51125
  Ef=de 41j------------------- rt8207lgqw
  cj=cl 40w ------------------- tps51125
  Microcontrollers(KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
  Table interchangeability multicontrollers
  EC1
  Replacement
  EC2
  Platform
  Note
  ENE

  KB3310QF-A0
  >
  KB3310QF-B0
  Asus All-in-One PC ET1602C
  KB3310QF-C1
  >
  KB3310QF-B0
  Asus EeePC 900
  KB3926QF-A1
  >
  KB3926QF-A2
  Quanta AT3
  KB3926QF-C0
  >
  KB926QF-D3
  HP DV5
  KB3926QF-C0
  <->
  KB3926QF-D2
  Quanta OP6, QT6
  KB3930QF-A2
  >
  KB930QF-A1
  Quanta R23
  KB926QF-B1
  >
  KB926QF-C0
  Compal LA-3551P
  KB926QF-B1
  >
  KB926QF-D3
  Compal LA-6552P
  KB926QF-D3
  >
  KB926QF-C0
  Lenovo G550 - Compal LA-5082P
  KB926QF-E0
  >
  KB926QF-C0
  Compal LA-6061P
  KB926QF-E0
  >
  KB926QF-D3
  Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
  KB926QF-E0
  >
  KB926QF-D2
  Compal LA-6421P, LA-6221P
  Winbond
  WPCE773
  <->
  WPCE775
  WPC8763LDG
  <->
  WPC8769LDG
  WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1
  WPC8769LA0DG
  >
  WPC8769LDG
  Alienware M15x - Quanta MX3 (Maddog 2.5)
  nuvoTon
  NPCE781LA0DX
  >
  NPCE781BA0DX
  NPCE781LA0DX
  >
  NPCE783LA0DX
  Quanta ZQ1
  NPCE795GA0DX
  >
  NPCE795LA0DX
  Quanta ZYG
  ITE
  IT8500E
  >
  IT8502E
  Asus K50IJ
  IT8502E
  >
  IT8500E
  Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
  IT8502E
  <->
  IT8512E
  Asus K50IJ
  IT8512E
  >
  IT8500E
  Acer 6920
  IT8511TE-BXS
  >
  IT8510TE-GXA
  Asus X51R/RL
  SMSC
  MEC1300-NU
  <->
  MEC1308-NU
  Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
  Chipset thay thế cho nhau

  G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920
  · G86-920-A2 = G86-921-A2
  · GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
  · GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
  · GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
  · QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
  · G86-740-A2 = G86-741-A2
  · GM45 = GL40
  · HM55 = HM57
  · HM65 = HM67
  · 216-8018 = 216-8020
  · 216-4026 > 216-4024 > 216-4022
  · 216PABGA13F = 216PACGA14F
  · 216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
  · 216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
  · 216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG
  · 216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG
  · 216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG
  · 216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG
  · 216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG
  · 216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG
  · 216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F
  · 216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H
  · 216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG
  · 216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG
  · 216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK
  · 216-0674024 = 216-0674026
  · 216-0707007 = 216-0707001
  · 216-0707001 = 216-0707011
  · 216-0707005 = 216-0707009
  · 216-0707009 = 216-0707005
  · 216-0707011 = 216-0707001218S4PASA14G = 218S4PASA13G
  · 218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK
  · 215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG
  · 216-0772003 = 216-0772000
  · Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:
  · KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
  · IT8500E = IT8502E = IT8512E
  · WPCE775 = WPC773
  · WPC8763 = WPC8769
  · SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308
  · RT8205A = TPS51125
  · ISL6236 = RT8206A = PM6686
  · ISL6268 = APW7138
  · TPS51117 = RT8209B
  · TPS51116 = RT8207ISL6227 = APW7108
  · TPS51125 = RT8205B = UP6182
  · TPS51123 = RT8223M
  · P2805MF = G5933
  · SN608090 = ISL6237 = 51427 RT8206B
  · ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
  · PM6686 = TPS17020
  · UP1585QQAG (EM = EC) = TPS51123A = RT8223P ( EQ=XX)
  · MAX8734A = RT8203
  · MAX 8724 = MAX1908
  · ISL88731= BQ24745
  · ISL 6266 = ISL 6262
  · ISL 62883 = ISL 62882
  · ALC883 = ALC660
  · RT8223 = 51123
  · (DH=CH)= (DH=CA)= RT8207
  · W8769 = W8763
  · SN608090 =ISL6237 = 51427 = RT8206B
  · KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được
  · IT8500E = IT8502 = IT8512
  · ISL6266 = ISL6262
  · ISL62883 = ISL628823
  · RT8223 = RT8205
  · ITE8502E = ITE8512E
  · ITE8512EKXS= ITE8512EKXO
  · ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
  · PM6686 = TPS17020
  · UP1585QQAG (EM EC) = TPS51123A = RT8223P(EQ=)
  · ISL88731=BQ24745
  · RT8206B = ISL 62373
  · MAX8734A = RT82032
  · J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
  · KB926QF D3 = KB926QF CO
  · KB3926QF D3= KB3926QF
  · RT8205(A) = TPS51125
  · (EF = DE 41J) = RT8207LGQW
  · (CJ=CL 40W) = TPS51125
  · TPS 51125A = RT8205BGQW =(CK=CD C47)
  · RT8209A = FH=CG CU1
  · RT8204C = H6=CH JOX
  · RT8205 = TPS51125
  · SN10504 =SN0608098 RHBR
  · MAX 8724 = MAX1908
  · (EF= DE) = UP6163AG (1.5V)
  Nguồn Học sửa chữa laptop
   
  dosos, laptopbn and nguyenkhacha5 like this.
 2. nguyenkhacha5

  nguyenkhacha5 Moderator

  Joined:
  Jul 4, 2015
  Likes Received:
  2,866
  rất bổ ít. thanks bạn
   
 3. hoangdngdn

  hoangdngdn Member

  Joined:
  Dec 9, 2015
  Likes Received:
  0
 4. chothueaidaicuoi205

  chothueaidaicuoi205 Member

  Joined:
  May 12, 2019
  Likes Received:
  2
  Chú ý chăm chút trang phục chú rể đẹp đẽ gọn gàng cho ngày cưới

  Trang phục cần bám sát chủ đề lễ cưới

  Cần phù hợp và hài hòa với trang phục cô dâu

  Vừa vặn với số đo cơ thể và thoải mái khi vận động

  Cần lựa chọn tinh tế để che giấu khuyết điểm

  Sử dụng thêm phụ kiện để tạo điểm nhấn

  https://violetwedding.net/chu-re-can-chu-y-trang-phuc-ngay-cuoi.html
   

Share This Page