hp 8840p màn hình tối (âm bản)

Discussion in 'HP - COMPAQ' started by liemnv, Nov 3, 2015.

 1. liemnv

  liemnv New Member

  Joined:
  Sep 28, 2015
  Likes Received:
  0
  -nhận khách con máy hp 8440p tối màn
  -thay màn mới thử vẫn vậy --->led màn cũ tốt (13.3 30 pin)
  -invpwr_b+ chân 26,28 có 19v
  +lcdvdd chân 25 27 29 có 3v
  mong AE chỉ giáo điều kiện nguồn đủ dưới main lên màn hình còn những chân nào!
   
 2. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,039
  kiểm tra chân 13 và 20 ở dưới main phải có 3,3v bạn nhé
   
 3. liemnv

  liemnv New Member

  Joined:
  Sep 28, 2015
  Likes Received:
  0
  okie thanks admin
   

Share This Page