Chia sẻ Pan Dell Latitude E6430 I7 Ivy mất nguồn CPU Dòng 0.55A

Discussion in 'DELL' started by cpnetwork, Sep 7, 2015.

 1. cpnetwork

  cpnetwork New Member

  Joined:
  Jul 21, 2015
  Likes Received:
  19
  - Nhận máy trong tình trạng nguyên zin còn tem FPT
  - Tiến hành rã máy lấy main xem coi có vô nước hay chạm chập gì chưa ( chưa cắm nguồn liền )
  - Thấy main nguyên bản không vô nước , và đo tổng trở mainboard thấy không chạm chập
  - Tiến hành cắm nguồn thử thì thấy dòng 0.55A ( main có vga rời , chưa vội đụng chip ) tiến hành đo sơ nguồn , thấy mất nguồn CPU , mất luôn VCCSA 1.5V
  - Đo sơ thấy tại Q58 có đủ 3.3v - 16.5v thứ cấp
  - Tiến hành đo tiếp tại Q30 thấy mất 16.5v => chân 4 mất luôn 5v ( Vì Q30 muốn dẫn tại chân số 3 thì Q31 phải ENA lệnh 3.3v cho Q30 dẫn )
  - Đo sơ Q31 và Q30 không chạm chập
  - Xem sơ đồ thấy lệnh mở cho Q31 dẫn đi từ chân B7 IO ECE5048-LZY mất ( IO chưa có bán )
  - Tiến hành loại bỏ Q31 , câu từ chân số 3 ( 16.5v ) tại Q58 qua chân số 3 Q30 để giả nguồn 16.5v cho chân số 4 Q30 mở
  - Cắm nguồn thấy dòng 1.25a ( chưa cắm ram ) đo tại nguồn CPU đã có 1.1v , đo tại cuộn dây nguồn VCCSA có 1.5v , cắm ram vào dòng có dao động và boot lên 1.56A lên hình
  - Tay nghề còn yếu kém có gì không phải mong ACE bỏ qua và chỉ dẫn thêm !
   

  Attached Files:

  Lamha, hd6870 and Admin like this.
 2. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,002
  một pan rất hay, cảm ơn bạn + 50P
   
  hd6870 likes this.
 3. nguyendo_yen

  nguyendo_yen Active Member

  Joined:
  Sep 7, 2015
  Likes Received:
  58
  quas hay
   
 4. nguyenkhacha5

  nguyenkhacha5 Moderator

  Joined:
  Jul 4, 2015
  Likes Received:
  2,523
  thanks bài viết
   
 5. nguyenvandainb

  nguyenvandainb Member

  Joined:
  Jun 19, 2015
  Likes Received:
  41
  tks bài viết
   
 6. av computer

  av computer Moderator

  Joined:
  Aug 22, 2015
  Likes Received:
  100
  sao vccsa cao thế. nps khoảng 1.2v đổ lại
   
 7. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,002
  VccSA (system Agent) Thường ~0,9V
   
 8. cpnetwork

  cpnetwork New Member

  Joined:
  Jul 21, 2015
  Likes Received:
  19
  Em đo nó là 1.401v đúng đó a Tiến !
  Có thể do chạy I7 thế hệ 3 nên nguồn điện lên cao để đáp ứng nhu cầu CPU !
   
 9. mohamed said

  mohamed said Active Member

  Joined:
  Sep 28, 2015
  Likes Received:
  10
  goood work keep
   

Share This Page