Chia sẻ kiểm tra khối nguồn laptop bằng nguồn đa năng

Discussion in 'Thảo luận khác' started by ncchuc, Dec 5, 2015.

 1. ncchuc

  ncchuc New Member

  Joined:
  Dec 4, 2015
  Likes Received:
  0
  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHỐI NGUỒN LAPTOP BẰNG NGUỒN ĐA NĂNG.

  I - GIỚI THIỆU NGUỒN ĐA NĂNG

  [​IMG]
  II - DÙNG NGUỒN ĐA NĂNG ĐỂ KIỂM TRA KHỐI NGUỒN

  - Bạn có thể sử dụng nguồn đa năng để kiểm tra dòng tiêu thụ của Laptop, từ dòng tiêu
  thụ của máy bạn có thể dự đoán được các hư hỏng một cách sơ bộ:

  Ví dụ:

  • Khi máy không ăn dòng, điều này chứng tỏ máy không có nguồn cấp trước.
  • Khi cấp nguồn, dòng tiêu thụ tăng đột ngột lên đến 3 - 4A điều này cho thấy dấu
   hiệu của hiện tượng chập nguồn đầu vào.
  • Khi cấp nguồn (chưa bấm công tắc mở nguồn), nếu máy có dòng tiêu thụ khoảng 0,02
   đến 0,04A => nghĩa là máy đã có nguồn cấp trước 5V, 3V
  • Khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ tăng lên đến khoảng 0,3 đến 0,4A điều này chứng tỏ
   máy đã có các điện áp thứ cấp, nếu CPU hoạt động thì dòng tiêu thụ tiếp tục tăng đến khoảng 0,7A
   đến 0,8A, tiếp sau đó máy sẽ nhận RAM và kích hoạt cho Chip Video hoạt động, khi Chip video
   hoạt động => dòng tiêu thụ của máy sẽ tăng lên khoảng 1,1A đến 1,2A, sau đó màn hình sẽ hiển thị
   => Nếu lên màn sáng và hiển thị Logo thì lúc này máy ăn dòng khoảng 1,4 đến 1,5A.


  1 - Bài giảng sau đây minh hoạ một Main Laptop bị chập nguồn đầu vào

  Ví dụ: Máy IBM T42 bị chập đường nguồn VINT16 hoặc máy ASUS bị chập đường AC_BAT_SYS

  => Khi đó bạn thấy máy sẽ có dòng tiêu thụ tăng đột ngột khi mới cấp nguồn DC IN, đồng hồ báo dòng nhẩy liên tục thậm chí nguồn còn phát ra tiếng tạch tạch liên tục

  [​IMG]
  2 - Bài sau đây cho ta thấy có hai trường hợp sảy ra.

  • Trường hợp thứ nhất là máy có nguồn cấp trước 5V, 3V khi đó ta thấy máy sẽ tiêu thụ một dòng điện
   khoảng 0,02 đến 0,04A khi ta cấp nguồn DC IN cho máy.

  • Trường hợp thứ hai là máy mất nguồn cấp trước, khi đó ta sẽ thấy máy không ăn dòng khi cấp nguồn
   qua rắc DC IN
  [​IMG]

  [​IMG]
  3 - Trường hợp sau đây cho thấy máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp, khi đó máy ăn
  dòng khoảng 0,03A nhưng khi bấm công tắc mở nguồn, dòng tiêu thụ của máy không tăng.

  [​IMG]
  4 - Trường hợp sau đây khi ta bấm công tắc, dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng chỉ tăng đến khoảng
  0,3A thì dừng lại, điều này nghĩa là máy đã xuất hiện các điện áp thứ cấp nhưng CPU vẫn chưa hoạt động.

  [​IMG]
  5 - Khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng dừng lại ở dòng điện khoảng 0,7 đến 0,8A
  => điều này cho thấy CPU đã hoạt động nhưng máy không nhận RAM hoặc lỗi Chip video nên dòng tiêu thụ
  chỉ dừng ở dòng tiêu thụ dưới 1A.

  [​IMG]
  6 - Trường hợp sau đây khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ của máy tăng dần đến khi đạt giá trị khoảng 1,0
  đến 1,2A thì chứng tỏ máy đã khởi động đến Chip video, lúc này nếu ta gắn màn hình máy sẽ lên hình.

  [​IMG]
  7 - Khi chúng ta kiểm tra dòng tiêu thụ, nếu máy đã có dòng tăng dần đến khoảng 1,0 đến 1,2A thì nghĩa là
  máy đã khởi động đến Chip video, lúc này ta gắn màn hình vào, khi màn hình hiển thị thì dòng tiêu thụ của
  máy sẽ tăng lên đến khoảng 1,3 đến 1,4A.

  [​IMG]
   
 2. Admin

  Admin Administrator

  Joined:
  May 12, 2015
  Likes Received:
  78,030
  hình ảnh lỗi hết rồi bạn ơi
   
 3. congtymayglu

  congtymayglu New Member

  Joined:
  Jun 15, 2016
  Likes Received:
  0

Share This Page