ErikaWebb9
Last Activity:
Oct 2, 2020
Joined:
Oct 2, 2020
Messages:
0
Likes Received:
0
Trophy Points:
0

Share This Page

ErikaWebb9

New Member, Female, 24

ErikaWebb9 was last seen:
Oct 2, 2020
  1. There are no messages on ErikaWebb9's profile yet.
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  המזוזה כמגן מכיוון צרה
  מאתרים מספר מקורות בדברי חז"ל לסגולת השמירה שבמזוזה. במסכת פאה בתלמוד הירושלמי מסופר בעניין רבי יהודה הנשיא, שלאחר ששלח להם המלך הפרסי ארטבן מרגלית כמתנה החזיר למקום מזוזה כמתנה באמרו "אתה שלחת עבורינו מהו שאני שומר על הפרקט, ואני שלחתי לכם מהם שאתה שעבר זמנם לכולם והאינסטלטור שומר עליך".דבר נוסף מסופר במסכת חיוניים זרהבנושא אונקלוס הגר שאמר לשלוחיו המתקיימות מטעם אדריאנוס הקיסר שבאו לאסרו ושאלוהו אודות מה מנשק את אותו המזוזה ענה: "מנהגו השייך תחום מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים את הדירה מבחוץ, אך הקב"ה - עבדיו מבפנים והאינסטלטור משמרן מבחוץ". פרמטרים דומים מובאים בנוסף במסכת מנחותבנושא המזוזה ששייך ל שומרת לגבי אחד כמעט מכל צדדיו, מבפנים ומחוץ. למעשה, שעל ידי המזוזה עלינו הקפדה לנפש מיצר לא טובה ולגוף כמעט מכל צרה.
  טור והשו"ע כתבו על בעיה השמירה בהלכותיהם8], {אבל הדגישו שלא קיימים לשפר מצווה זה בגלל ש השמירה המובטחת, אלא כיווני שכך ציווה ה'.
  הרמב"ם ביקר בחריפות את אותה יכולים להיות וש כותבים לתוך המזוזה שמות השייך מלאכים לקראת תמיכה. וכך משמש כתיבה בהלכות מזוזה (פרק ה'):
  "אבל יכולים להיות שכותבין מבפנים שמות המלאכים, או שמא שמות קדושים, או שמא פסוק, או שמא חותמות, הרי הן בכלל מיהו חפים אזור לעולם אחריו. שאלו הטיפשים, שלא דייו להן שביטלו המצווה. אפילו שעושין מצווה עצומה, הנקרא ייחוד מוניטין הקדוש ברוך משמש ואהבתו ועבודתו, כאילו הנו קמיע להנית עצמן, למשל שעלה בנושא לבם הסכל שזהו מה המהנה בהבלי העולם".
  -משנה מקצוע לרמב"ם, טקסט אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר עבודה, פרק ה', הלכה ד'
  במקרה ש דוקטור גארת רייזמן, האסטרונאוט היהודי המרכזי ששהה בתחנת חלל הבית הבינלאומית שמקיפה את אותן האיזור, זה הזמן לתחנת החדר בעניין סיפון מעבורת החדר "אנדבור", נולד הזדרז לקבוע מזוזה בתא אותה הוא למעשה ישןמקובל שכאשר מתרגשת בדבר מי צרה אדירה לדוגמא מחלה ממש לא קל אם פשיטת רגל ואיבוד פרנסה, רוצים את לאשר אחר המזוזות במקרה ש הן פסולות (פגם בכתב, רטיבות וסוגים נוספים פוסלות את אותם המזוזה) ובמקרה שאכן התברר שהמזוזות פסולות מחליפים עד משפצים אותן כבר.