Home

Chúng tôi tặng 04 video sửa chữa laptop chuyên sâu trong bộ 40 video sửa chữa Laptop Chuyên sâu. Bộ video sửa chữa chuyên sâu bao gồm 40 Video. Mời bạn vào xem và tham khảo. Video dạy sửa chữa Laptop - Macbook chuyên sâu...
328,849 242 8
We have many conversion solutions for GPU macbook A1286 A1297& A1398 to Intel GPU. We do not EDIT EFI and BIOS. Can reset NVRAM and instant New Mac os. But Not running with Window OS (Solution for this run virtual drive) and not Working with External LCD (Solution for this user USB to HDMI).

It is possible to transfer technology whole to you.

1. A1286 A1297 - Date 2010 2011 2012 - Program Gmux - No jumper - No Edit EFI - No Mode BIOS - Can reset NVRAM

- Program gmux working with model macbook A1286 date 2010 - 2011 - 2012 with code main 820- 2850; 820 - 2915; 820- 3330. A 1297 - 820-2914.

- Program with U9600 - Lattice LFXP2-5E with Jtag - FPGA program

- A1286 date 2012 (820-3330): Running Window os OK (intanst with USB)

- A1286 date 2010-2011(820-2850 - 820-2915): not running with Window OS (if want run windows --> ghost but not perfect)

- Not remove GPU

1.1 Program gmux with LCD Mate ( it have Front panel with glass front)

- Working with Extenarl LCD

- Brightness: By software in apple Store

- Program gmux not jumper

- Working 90% with A1286 (2010 2011 2012) LCD Mate 1440 x 900. A1297 LCD Mate ( 2010 2011) 1920 x 1200

1.2. Program gmux with LCD glossy (it have aluminum screen bezel front )

- Working with 50% (jumper 100%)

- Brightness: By software in apple Store

- Program gmux not jumper

video

Solution for sale : 250$

Free all BIOS - Schematic - Boardview - ASD (apple service diaglogtic) of Macbook, imac.

2. A 1286 & A1297 date 2010 - 2011 - 2012 - Jumper

- Jumper working with model macbook A1286 date 2010 - 2011 - 2012 with code main 820- 2850; 820 - 2915; 820- 3330. A1297 date 2011 : 820-2914

- Not running with Window OS

- Not remove GPU

Video:Solution for sale : 50$

Free all BIOS - Schematic - Boardview - ASD (apple service diaglogtic) of Macbook, imac.

3. A1398 date 2012...
63,868 370 5
We are fix all A1286 disable GPU to Intel VGA with Program Gmux, No Edit EFI, No repalce Gmux, No wires, no jumper, Can Reset NVRAM, Re instant Mac OS OK.
All Macbook A1398 2012 - 2016 by Hardware to Intel VGA card.
Schematic (image) Disable GPU macbook A1398 with 3 jumper
Technology transfer Around the world
Transfer diagram, contact me:Zalo: 091 266 6465

Email: tuananhksth@gmail.com
Zalo: 091 266 6465

Email: tuananhksth@gmail.com

Sualaptop365.vn đơn vị Đào tạo và sửa chữa Laptop - Macbook chuyên nghiệp, uy tín.
Trọn bộ 40 Video Sửa Laptop nâng cao - 12 video sửa chữa Macbook chuyên sâu
liên hệ Điện thoại - Zalo: 091 266 6465 hoặc https://www.facebook.com/phamtuananh....

Thông tin chi tiết xem tại:
http://sualaptop365.edu.vn/threads/sualaptop365-tang-video-mien-phi-xem-ngay.18472/
80,037 67 2
Hiện tại máy nạp ROM IO qua cáp bàn phím SVOD 1.2 và SVOD 3 đã về ( Nạp 90% IO các laptop hiện có). Đi kèm phần mềm, activation cho Ite và Nuvoton, Data base Firmware IO và video hướng dẫn sử dụng. Giá có giảm cho anh em trong diễn đàn (cụ thể giá thông thường 3500k nay chỉ còn 3200k - Quà tặng năm mới anh em tham gia diễn đàn). Tháng 1 năm 2018 sẽ có máy SVOD3 nạp luôn cả BIOS thông thường và ROM IO qua cáp bàn phím (giá dự kiến 5600k). Anh em nhanh tay đặt kẻo hết nhé. Thanks!
Sau đây là video hướng dẫn sử dụng máy:https://www.youtube.com/watch?v=6R8dTNABYUg&index=8&list=PLor1KCAbtJDCPAtrEysERXw46PP0RdrEq&t=9s
145,117 162 10